Autoryzowany dystrybutor MILEX STOISKO TESCO

Zapraszamy do sklepu nc+

 

PROMOCJA

DYSTRYBUTOR

MILEX STOISKO NC+ TESCO
tel. 531888048

al. TYSIĄCLECIA 7
05-820 PIASTÓW

Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK- PIĄTEK 10.00-20.00, SOBOTA-NIEDZIELA 10.00-18.00

ITI Neovision S.A., al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 521-00-82-774,
REGON: 010175861, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000469644,
kapitał zakładowy: 441.176.000 zł, w całości wpłacony, Nr GIOŚ E0012413WZBW.