Przepraszamy dystrybutor o takim adresie nie istnieje. Zapraszamy do znalezienia dystrybutora na stronie ncplus.pl.

ITI Neovision S.A., Al. gen. W. Sikorskiego 9, 02–758 Warszawa, NIP: 521-00-82-774, REGON: 010175861, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000469644, Kapitał zakładowy 43 535 500 zł, w całości wpłacony.

CANAL+ Cyfrowy S.A., Al. Gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, NIP 526-22-46-271, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000427395, kapitał zakładowy: 441 176 000 zł, w całości wpłacony.